Voor wie?

De stichting vervoert een ieder die van een rolstoel gebruik moet maken om zich te verplaatsen. Ook wanneer men zo slecht ter been is, dat rolstoelvervoer gewenst is, kan men vervoer aanvragen. De Rolstoelbus Bergen zorgt dan voor een rolstoel.
Als men slechts tijdelijk rolstoelgebruiker is, ook dan kunnen wij uw vervoer verzorgen.

Door wie?

Het vervoer door de Rolstoelbus Bergen wordt gedaan door vrijwilligers. Maar ook achter de schermen zijn medewerkers, donateurs en sponsors die de Rolstoelbus Bergen voor u op de weg houden.

Geschiedenis

Jarenlang werd het rolstoelbusvervoer in de gemeente Bergen georganiseerd en uitgevoerd door het Rode Kruis, totdat deze taak in augustus 2008 tot een abrupt einde kwam. Een 5-tal Bergenaren zag dit met lede ogen aan, vond dat een dergelijke voorziening een ‘must’ was in de kustregio en nam het initiatief over onder de naam Stichting Rolstoelbus BES.

Met de oude bus van het Rode Kruis, met het team uiterst gemotiveerde vrijwillige chauffeurs, een rittencoördinator, een garageman/monteur en met een paar donateurs en sponsoren en de medewerking van zorginstelling ‘de Marke’ in Bergen kon gelukkig een snelle doorstart gemaakt worden.