Stichting Rolstoelbus B.E.S. is een erkende algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wij staan geregistreerd onder het RISN/Fiscaal nummer 819791027. 
Donaties aan onze stichting zijn dus onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

Stichting Rolstoelbus BES – NL61ABNA0562732837

Doelstelling

Stichting RolstoelbusBES is een vrijwilligersorganisatie die zich bezig houdt met het vervoer van rolstoelgebruikers tegen scherpe tarieven. De stichting vervoert een ieder die van een rolstoel gebruik moet maken om zich te verplaatsen. Ook wanneer men zo slecht ter been is, dat rolstoelvervoer gewenst is, kan men vervoer aanvragen. De RolstoelbusBES zorgt dan voor een rolstoel. Als men slechts tijdelijk rolstoelgebruiker is, ook dan kunnen wij uw vervoer verzorgen. 

Bestuur

Bestuursamenstelling per 1-1-2017:

NaamFunctieInfunctietredingBevoegdheid
van Baar, JVoorzitter19-08-2009Gezamenlijk bevoegd
Wits, KSecretaris19-08-2009Gezamenlijk bevoegd
Stomps, JPenningmeester15-07-2015Gezamenlijk bevoegd

Contactgegegevens Stichting Rolstoelbus B.E.S
Tjipke Visserweg 6
1862 VD Bergen NH 

Mobiel: 06-12745263 
info@rolstoelbusbes.nl 
www.rolstoelbusbes.nl

Beleidsplan 2017

De Rolstoelbus B.E.S. ontvangt giften  van donateurs, geld voor busreclame en rittengeld.

Het bestuur van de Stichting vergadert in de regel 2 keer per jaar. In de najaarsvergadering wordt een voorlopige begroting voor het volgende  jaar opgesteld. Uitgaande van de verwachte inkomsten worden de verschillende onderdelen/uitgaven onder de loep genomen. Als er nieuwe ontwikkelingen of wensen zijn,worden ook deze in de beschouwing betrokken.

In de voorjaarsvergadering wordt de begroting definitief vastgesteld, en de jaarrekening over het afgelopen jaar wordt  vastgesteld.

Beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Financiële verantwoording en uitgevoerden activiteiten

Conform de eisen die gesteld worden aan een ANBI, publiceren wij jaarlijks een verslag waarin wij financiële verantwoording afleggen en verslag doen van de activiteiten die wij uitgeoefend hebben. 

Via deze link kunt u het het financieel verslag inzien.

Via deze link kunt u het activiteitenoverzicht inzien.